Ένα πλήρες σετ συστημάτων πυρανίχνευσης detnov εγγυάται τις λειτουργικές απαιτήσεις
που απαιτούνται για κάθε τύπο εγκατάστασης.
Ο σχεδιασμός, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν
προϊόντα για την προστασία των χώρων που απαιτούν ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και αισθητικής.